Členské příspěvky na rok 2023

Vážení členové a rodiče, z důvodu nárustu cen energií a tím pádem veškerých služeb s tím spojených, vedení klubu rozhodlo o zvýšení členských příspěvků. I tak jsme přesvědčeni, že členské příspěvky u našeho oddílu kopané jsou oproti dalším volnočasovým aktivitám v našem okolí cenově přijatelné. Nová, výše členských příspěvků činí

1 500 Kč pro kategorie přípravka, mladší a starší žáci

3 000 Kč pro kategorii mladší a starší dorost

Informace pro rodiče – případě, že máte v klubu 2 a více dětí, za každé další platíte členský příspěvek ve výši 750 Kč.

Platbu příspěvku je nutné uskutečnit do 31.8.2023.

Členský příspěvek na rok 2023 hraďte na bankovní účet klubu číslo 186665181/0300, variabilní symbol datum narození, do příjemce uveďte jméno a příjmení hráče a kategorii v které hraje. V krajním případě po domluvě s trenérem je možné předat i v hotovosti. Potvrzení o zaplacení příspěvku, Vám bude po obdržení platby vystaveno a předáno příslušnému trenérovi dané kategorie. V případě nejasností obraťte se na R. Valentu mail: pokladnik@jiskrastaremesto.cz, tel.: 731 213 619 Informace o platbě členských příspěvků dostanete též na našich stránkách www.jiskrastaremesto.cz/clenske-prispevky